ikona telefonu
Telefon

+420 602 354 400

Profil

JUDr. Helena Střimelská – advokátka zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory pod č. 10334, Identifikační číslo: 713 31 255

Advokátní kancelář se zaměřuje na právní služby převážně v oblasti občanského práva, se specializací na právo nemovitostí. Díky dlouholetým zkušenostem Vám garantujeme vysokou kvalitu poskytnutých právních služeb a individuální přístup.

Specializace

Hlavní oblastí, na kterou se naše kancelář specializuje, je zejména smluvní agenda práva nemovitostí, a to:
  • Převody nemovitostí (koupě– prodej, darování, směna, vypořádání podílového spoluvlastnictví a vypořádání společného jmění manželů);
  • Věcná a závazková práva k nemovitostem (např. právo stavby, zástavní právo, služebnosti - věcná břemena, předkupní právo, nájem, podnájem, pacht);
  • Bytové spoluvlastnictví (převody bytů a nebytových prostor, převody družstevních podílů v  bytovém družstvu, prohlášení vlastníka budovy o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám dle zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, změny prohlášení vlastníka budovy, stavební úpravy jednotek - sloučení nebo rozdělení jednotek, smlouvy o výstavbě, půdní vestavby jednotek, stanovy společenství vlastníků jednotek a bytových družstev).
Kancelář poskytuje komplexní právní servis při převodu nemovitostí včetně úschovy kupní ceny na zvláštním depozitním účtu advokáta a úschovy dokumentů, sepis návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, ověření podpisů advokátem sepsané listiny, zastupování v řízení před katastrálním úřadem o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí a úhradu daně z nabytí nemovitých věcí na účet finančního úřadu.

Kancelář dále poskytuje poradenství ve věcech smluvních, provádí kontrolu smluvních dokumentů a na požádání vyhotoví právní stanovisko k předloženým návrhům smluv, stanov společenství vlastníků jednotek a bytových družstev.

Jsme připraveni poskytnout kvalifikované právní služby jednotlivcům, ale nabízíme za výhodných podmínek i trvalou spolupráci podnikatelským subjektům – developerům, realitním kancelářím a realitním maklérům.

Kontakt